Kołatek larwa


Kołatek domowy larwa - wylęganie

Kołatek domowy samica składa od 30 do 60 jaj. Czas trwania wylęgu larw kołatka z jaj złożonych przez samicę kołatka wynosi około 15-30 dni.


Larwa kołatka atakuje głownie starsze drewno

Kołatek larwa atakuje przeważnie drewno starsze, bywa że lekko zawilgocone. Larwy kołatka domowego potrafią także żerować w drewnie kilkusetletnim.


  Kołatek larwa – rozmiar, wygląd

Kołatek domowy larwa dorasta do 4mm długości. Larwa kołatka ma biało kremowe walcowate ciało

Kołatek domowy larwa

Kołatek domowy larwa dorasta do 4mm długości i żeruje głownie w ciepłych miesiącach roku. Kołatek larwa atakuje zarówno część bielastą jak i tzw. twardziel. Larwa kołatka zasiedla głównie drewno liściaste. Kołatek domowy larwa przez swoją działalność prowadzi do zupełnego zniszczenia drewna zamieniając je w mączką drzewną.

Zobacz więcej zdjęć kołatka domowego »

Kołatek domowy rozwój

Kołatek domowy przechodzi stadium od jaj, przez larwy i poczwarki do osobników dorosłych – chrząszczy. W odpowiednich warunkach rozwój kołatka domowego trwa cały rok, jednak Kołatek domowy rozmnaża się głównie w miesiącach ciepłych od początku czerwca do końca sierpnia.

Samica kołatka domowego składa w tym okresie około 30-60 jaj. W bardzo sprzyjających warunkach ilość jak składanych przez samicę kołatka może sięgnąć 150 jaj.

Kołatki samice składają jaja zarówno w szczelinach i zadziorach w drewnie osłoniętym, jak i na drewnie nieosłoniętym, preferują jednak miejsca zacienione, chłodniejsze i mogą to być miejsca na lekko zawilgoconym drewnie.

Kołatek larwa

Kołatek larwa wylęga się z jaj złożonych przez samicę kołatka w okresie który wynosi zazwyczaj 15-30 dni i jest uzależniony od wilgotności oraz temperatury. Po wylęgu kołatek domowy larwa wgryza się w drewno rozpoczynając etap niszczenia drewna.

Larwa kołatka żyje w drewnie zazwyczaj miedzy 1-4 lata. Kołatek larwa drąży w drewnie kanały o szerokości około od 1 mm do 3 mm. Kanały drążone przez larwę kołatka są zasypane odchodami i mączką drzewną.

Kołatek larwa dorasta do 4mm długości. Kołatek larwa ma walcowate ciało o barwie biało-kremowej.

Larwa kołatka domowego – rodzaj atakowanego drewna

Kołatek domowy larwa żeruje zarówno w części bielastej drewna jak i w twardzielu drewna. Kołatek lara atakuje przede wszystkim drewno liściaste, ale spotykamy go także w drewnie iglastym.

Kołatek domowy larwa zasiedla drewno konstrukcyjne takie jak murłaty, krokwie, jętki, pławie, belki stropowe. Kołatek larwa jest często spotykany w meblach, wyposażeniu i przedmiotach z drewna. Ślady obecności larwy kołatka domowego to małe okrągłe otwory i wysypująca się mączka drzewna.

Kołatek preferuje drewno starsze, spotykamy go często w drewnie kilkusetletnim, drewnie zabytkowym.

Kołatek domowy odgłos

W trakcie rozwoju w drewnie kołatek domowy emituje odgłos. Przez słyszących ten odgłos wytwarzany przez kołatka w drewnie jest odbierany jako kołatanie. Odgłos kołatania przez kołatka domowego usłyszymy głównie na najcieplejsze miesiące w roku.

Kołatek larwa – skutki żerowania

Kołatek domowy larwa żerując w drewnie prowadzi do jego zniszczenia. Zasiedlanie drewna przez larwę kołatka skutkuje zmianą zdrowego materiału drewnianego w mączkę drzewną i zupełną degradacją drewna. Kołatek domowy lawa jest zaraz po spuszczelu pospolitym najgroźniejszym szkodnikiem drewna przetworzonego.

Kołatek larwa - pytania i odpowiedzi

Czy larwa kołatka domowego żeruje i uszkadza drewno?

Kołatek larwa nie tylko uszkadza drewno, ale potrafi doprowadzić do zupełnego zniszczenia drewna.

Czy larwa kołatka domowego jest większa niż larwa spuszczela pospolitego?

Larwa kotka domowego jest mniejsza niż larwa spuszczela pospolitego.

Czy zabiegi takie jak fumigacja lub impregnacja owadobójcza zwalczają larwę kołatka domowego?

Fumigacja likwiduje każde stadium rozwoju kołatka domowego w tym larwę kołatka.

Czy larwa kołatka domowego niszczy drewno tak samo, jak larwa spuszczela?

Larwa kołatka domowego niszczy drewno mniej intensywnie, ale tak samo doprowadza drewno do zupełnej degradacji, jak larwa spuszczela.